Savonlinnan Sydänyhdistys ry

Ote yhdistyksen säännöistä


Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Sydänyhdistys ry ja sen kotipaikka on Savonlinna.


Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sydän- ja verisuonitauteihin sairastuneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Yhdistys edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonitaudit vähenevät ja toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) toimii jäsentensä toiminnan perusyksikkönä
2) edistää terveitä elämäntapoja ja sydänterveyttä,
3) toimii paikallisena etujärjestönä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi ja sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi,
4) harjoittaa tiedotus-, terveyskasvatus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa,
5) järjestää terveystapahtumia, -kampanjoita ja -kursseja, luento-, neuvonta- ja liikuntatilaisuuksia sekä välittää aineistoa ja asiantuntija-apua,
6) järjestää neuvonta- ja liikuntaryhmiä, kuntoutuskursseja ja muuta kuntoutumista edistävää toimintaa sekä tukee kuntoutuksen kehittämistä,
7) järjestää keskustelu- ja yhdessäolotilaisuuksia sekä kerho-, virkistys- ja harrastustoimintaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi,
8) tekee paikallista yhteistyötä viranomaisten sekä sellaisten järjestöjen, laitosten, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa, joiden toiminta edistää kansanterveyttä,
9) toteuttaa aktiivisesti jäsenhankintaa, sekä
10) pyrkii muilla vastaavilla tavoilla toteuttamaan toiminta-ajatustaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannus-, kahvila-, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Historia
Savonlinnan seudun Sydäntautiyhdistys perustettiin 27.10.1956.

Nimi muutettiin Savonlinnan Seudun Sydänyhdistys ry:ksi 30.3.1982.